Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Alter ASZ FIZ Rynku Polskiego 2
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Alter ASZ FIZ Rynku Polskiego 2
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.