Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Aviva Dochodowy
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) w obligacje zamienne, jednostki, tytuły uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestujących. Subfundusz inwestuje (do 10%) aktywów w akcje. Fundusz jest zobowiązany do sprzedaży posiadanych akcji wydanych w zamian za obligacje w okresie 6 miesięcy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Dochodowy +0,02% +0,10% +0,23% +0,39% +1,73% +1,27% +2,54% +5,07%
Prowizje pobierane przez fundusz: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 2,00 %
5000,00 9999,99 PLN 1,70 %
10000,00 25000,00 PLN 1,45 %
25000,00 50000,00 PLN 1,20 %
50000,00 100000,00 PLN 0,85 %
100000,00 500000,00 PLN 0,60 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,40 %
1000000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.