DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
DB Fund Globalny Zrównoważony
Inwestycje funduszu: DB Fund Globalny Zrównoważony
Typ funduszu Krajowy - mieszany / pozostałe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Do 60%) aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu denominowane są w złotych, euro i dolarach amerykańskich.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
DB Fund Globalny Zrównoważony -0,80% -0,80% -2,22% +1,49% -2,22% -29,37% -33,03% -37,67%
Prowizje pobierane przez fundusz: DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.