NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Inwestycje funduszu: NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend., który inwestuje w akcje spółek notowanych w krajach rynków wschodzących: w Ameryce Łacińskiej, Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. Strategia funduszu przewiduje uzyskiwanie dochodów z wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących -5,39% -6,42% -1,01% -10,59% +12,27% +5,80% +21,36% +19,81%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 5,00 %
3000,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,00 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,75 %
250000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.