Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
Inwestycje funduszu: Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty udziałowe na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, (do 30%) w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 4%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących -0,98% -2,27% -0,31% -0,13% +24,07% +14,91% +24,52% +23,05%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 25000,00 PLN 4,00 %
25000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 - PLN 1,00 %
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.