Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec Obligacja
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski SP, (od 80%) aktywów stanowią lokaty w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczone przez SP. Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w lokaty denominowane w PLN lub innej. Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 1,55%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Obligacja +0,57% +0,18% -1,53% -3,15% -1,68% +2,74% +2,67% +6,84%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 1499,99 PLN 1,00 %
1500,00 3499,99 PLN 0,80 %
3500,00 6999,99 PLN 0,60 %
7000,00 12000,00 PLN 0,40 %
12000,00 20000,00 PLN 0,20 %
20000,00 60000,00 PLN 0,20 %
60000,00 200000,00 PLN 0,20 %
200000,00 700000,00 PLN 0,20 %
700000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 1499,99 PLN -
1500,00 3499,99 PLN -
3500,00 6999,99 PLN -
7000,00 12000,00 PLN -
12000,00 20000,00 PLN -
20000,00 60000,00 PLN -
60000,00 200000,00 PLN -
200000,00 700000,00 PLN -
700000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.