Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR)
Inwestycje funduszu: Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR)
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa EUR
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty finansowe, które w sposób bezpośredni lub pośredni eksponowane są na rynkach finansowych lub wchodzących w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR)
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 1499,99 EUR 5,50 %
1500,00 3499,99 EUR 5,25 %
3500,00 6999,99 EUR 5,00 %
7000,00 12000,00 EUR 4,75 %
12000,00 20000,00 EUR 4,50 %
20000,00 60000,00 EUR 3,50 %
60000,00 200000,00 EUR 2,25 %
200000,00 700000,00 EUR 2,00 %
700000,00 - EUR 1,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 1499,99 EUR -
1500,00 3499,99 EUR -
3500,00 6999,99 EUR -
7000,00 12000,00 EUR -
12000,00 20000,00 EUR -
20000,00 60000,00 EUR -
60000,00 200000,00 EUR -
200000,00 700000,00 EUR -
700000,00 - EUR -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.