Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z Chin

0
Podziel się

Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się posiedzenie rady EBC oraz dane z gospodarki chińskiej dotyczące inwestycji i sprzedaży detalicznej, będące już pod wpływem rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z Chin
bDZhKUER

"Wśród danych publikowanych w najbliższym czasie najistotniejsze będą dane z gospodarki chińskiej - pierwsze "twarde dane" nt. aktywności sfery realnej (produkcja, inwestycje, sprzedaż detaliczna)
obrazujące wpływ koronawirusa. Zostaną one opublikowane w przyszły poniedziałek nad ranem czasu polskiego. Zdecydowanie mniejsze znaczenie będzie miała publikacja styczniowej produkcji przemysłowej w strefie euro (dane sprzed wpływu epidemii)" - czytamy w raporcie.

Ekonomiści wskazują, że kolejne posunięcia dotyczące łagodzenia skutków epidemii koronawirusa w strefie euro będą dotyczyły bardziej działań fiskalnych niż w zakresie polityki monetarnej EBC.

"Po ubiegłotygodniowym poluzowaniu polityki monetarnej przez Fed i inne banki centralne oczy rynków zwrócone będą na radę EBC. Oczekujemy, że na posiedzeniu marcowym rada EBC utrzyma na dotychczasowym poziomie stopy procentowe (0,0% dla stopy repo oraz -0,4% dla stopy depozytowej). Biorąc pod uwagę gwałtowne pogorszenie prognoz gospodarczych oraz sytuacji rynkowej, oczywiście powyższa prognoza jest obarczona wysokim ryzykiem. Biorąc jednak pod uwagę generalny ograniczony - w krótkim okresie - pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą niższego poziomu stóp oraz wyzwania dla europejskiego sektora finansowego z tytułu niskich ujemnych stóp procentowych, zakładamy, że rada EBC skupi się na zapowiedzi rozszerzenia skali skupu aktywów finansowych (np. długu korporacyjnego) oraz działaniach płynnościowych i zamierzających do zwiększenia dostępności finansowania. Przy ograniczonej przestrzeni do luzowania polityki monetarnej w Europie należy oczekiwać większego poluzowania polityki fiskalnej, w tym ograniczenia
restrykcji przez KE wobec krajów o wysokich poziomach deficytu / długu publicznego (np. we Włoszech)" - czytamy dalej.

bDZhKUET

W Polsce w tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się publikacja lutowej inflacji.

"Prognozujemy, że w lutym wskaźnik roczny CPI utrzymał się na poziomie wstępnego szacunku styczniowej inflacji: 4,4%. Oczekiwana stabilizacja wskaźnika CPI jest z jednej strony wypadkową lekkiego spadku dynamiki cen żywności oraz paliw, a z drugiej - dalszego wzrostu dynamiki cen energii (podwyżki cen energii elektrycznej). Prognozujemy, że w styczniu i lutym wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 3,3% r/r (publikacja 16.03) wobec 3,1% r/r w grudniu 2019 r." - oceniają ekonomiści.

Według nich, na obecnym etapie rozwoju epidemii niezmiennie kluczowe dla rynków pozostaną informacje dotyczące nowych zachorowań oraz podejmowanych działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemii (ograniczających aktywność gospodarczą).

"Póki co, na horyzoncie nie widać sygnałów pozwalających oczekiwać ustabilizowania się w najbliższym czasie sytuacji rynkowej, gdyż działania w zakresie polityki gospodarczej mogą co najwyżej ograniczyć negatywny wpływ na rynki efektów epidemii" - podsumowano.

bDZhKUFu
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)