Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

0
Podziel się:

Wdrożenie pierwszej tury pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zdaniem 86,7% badanych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.
bEsiKCNx

IZFiA i IGTE, które zrzeszają TFI i PTE - instytucje prowadzące PPK - przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu, podano.

"Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w pierwszym etapie procesu odbyło się płynnie i skutecznie dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkom instytucji finansowych. Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7%). W opinii 66,7% ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20% był większy od obowiązków ustawowych. 13,3% badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia" - czytamy w komunikacie.

Działania instytucji finansowych stanowiły dobrą odpowiedź na potrzeby pracodawców. Oczekiwali oni od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7%), szkoleń dla pracowników (66,7%) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3%). Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40%), dodatkowe benefity (33,3%), najtańsza oferta (26,7%) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3%).

bEsiKCNz

Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7%), renomę/markę instytucji finansowej (20%) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3%). Koszty prowadzenia programu (6,7%) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7%) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie 1/4 instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7%), jakim kierowali się pracodawcy, podano również.

"Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm" - powiedziała prezes IZFiA oraz IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Jednocześnie respondenci bardzo dobrze ocenili pracę instytucji, które weryfikowały aplikacje złożone przez TFI i PTE. W ich jednomyślnej opinii przejście przez procedury administracyjne w KNF i PFR Portal przebiegało sprawnie i bez problemów (100%).

"Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. [...] Organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, a także spotkania indywidualne, co więcej zapraszamy ich reprezentantów do udziału w przygotowywanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych" - podsumował prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

bEsiKCNF

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe "Wdrożenie PPK" zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

bEsiKCOa
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)