Notowania

PULAWY: strona spółki
6.11.2018, 19:31

ZAP Uchwały organów korporacyjnych w sprawie planu połączenia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Elektrowni Puławy Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2018, 30/2018 oraz 32/2018 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Puławy Sp. z o.o. podjęły w dniu 6 listopada 2018 r. uchwały w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną i wyraziły zgodę na Plan Połączenia tych spółek opublikowany raportem bieżącym nr 29/2018 z 26 września 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty