Notowania

LPS Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A. LAUREN PESO POLSKA S.A.

Zarząd Lauren Peso Polska SA przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 12 grudnia 2018 r.
1. Pan Adrian Tabor Liczba zarejestrowanych na WZA akcji:17 500 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 500 000 Udział głosów na tym WZA: 100%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,32%

Inne komunikaty