Notowania

LPS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 18.04.2019

Załączniki

Inne komunikaty