Trwa ładowanie...
bEgJVxxN

Notowania

ATONHT: strona spółki
1.07.2019, 14:33

ATO Odwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 lipca 2019 r.

Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 lipca 2019 r. Przyczyną odwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest konieczność ponownego zweryfikowania danych finansowych zawartych w Sprawozdaniu finansowym za 2018 r. zgodnie z wytycznymi biegłego rewidenta.
Emitent w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Sprawozdaniu finansowym za 2018 r. dokona korekty Raportu rocznego za 2018 r. publikując stosowny komunikat EBI i ponownie zwoła Zwyczaje Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Inne komunikaty

bEgJVxyv