Notowania

EBC: strona spółki
8.07.2019, 10:47

EBC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 28.06.2019 roku, zakończonego po przerwie w dniu 2 lipca 2019 r.

Zarząd Spółki EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 roku, zakończonego po przerwie w dniu 2 lipca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty