Notowania

EBC: strona spółki
23.07.2019, 11:30

EBC Publikacja ogłoszenia o ofercie nabycia akcji serii F przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 01.07.2019 roku w zakresie publikacji treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28.06.2019 roku, informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 19.07.2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.
Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje jak i pełną treść ww. ogłoszenia dotyczącego emisji akcji serii F.

Załączniki

Inne komunikaty