Notowania

PULAWY: strona spółki
26.03.2020, 14:01

ZAP Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 21 maja 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-26
ZAP Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
64,80
+1,85
2020-03-26
ZAP Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
64,80
0,00
2020-03-03
ZAP Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
72,00
+2,78
2020-02-17
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku.
88,00
-1,14
2020-02-17
ZAP Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku.
88,00
-1,14
2020-01-21
ZAP Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
93,00
-2,15
2020-01-21
ZAP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku.
93,00
-2,15
2020-01-21
ZAP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
93,00
-2,15
2019-12-17
ZAP Rejestracja zmian i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.
89,00
+0,67
2019-11-29
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 29 listopada 2019 roku.
91,80
+1,31