Trwa ładowanie...
bDZJhKJh

Notowania

PBG: strona spółki
14.09.2020, 21:03

PBG Żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2020 roku otrzymał Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji serii G, H i I złożone przez SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami - Obligatariusza posiadającego 814 Obligacji serii G, 616 Obligacji serii H oraz 3.103 Obligacje serii I.
Łączna wartość Obligacji objętych ww. Żądaniem wynosi 453.300,00 zł. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.3 WEO) wykup Obligacji objętych Żądaniem Natychmiastowego Wykupu powinien nastąpić w Dniu Natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia Żądania Natychmiastowego Wykupu przez Obligatariusza. Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

Inne komunikaty

bDZJhKJP