Trwa ładowanie...
bDHEyyXV

Notowania

MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 24 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło uchwałę nr 16 o wypłacie dywidendy w wysokości 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100), to jest 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 października 2020 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 października 2020 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 9 250 071 akcji Spółki.

Inne komunikaty

bDHEyyYD