Trwa ładowanie...
bDArwVqt

Notowania

MAK Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 23 września 2020 roku, zawiadamia że w dniu 20 października 2020 roku spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) powzięła informację, iż jej oferta złożona w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 koszyk 2, została odrzucona.
Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o podjęciu przez spółkę zależną ewentualnych dalszych działań w odniesieniu do rozstrzygnięcia Przetargu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
MAK QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,70
0,00
2020-10-21
MAK Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
0,00
2020-09-25
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
5,90
+9,32
2020-09-25
MAK Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
5,90
+9,32
2020-09-24
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,60
-12,12
2020-09-23
MAK Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
+9,32
2020-08-26
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
5,65
-0,88
2020-07-03
MAK Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
5,45
0,00
bDArwVrb