Trwa ładowanie...
bDXFPAKZ

Notowania

PULAWY: strona spółki
17.04.2021, 19:29

ZAP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. na dzień 14 maja 2021 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 14 maja 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 17 kwietnia 2021 roku przysługuje 19.115.000 głosów Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDXFPALH