Trwa ładowanie...
bEICSFeJ
Notowania

CCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., które odbyło się 24 czerwca 2021 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrunentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty

bEICSFfr