Trwa ładowanie...
bELvWHUB
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
20.09.2021, 10:45

IZO Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze 2021 roku

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za półrocze 2021 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 30 września 2021 roku.
Raport okresowy za półrocze 2021 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 września 2021 roku. Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bELvWHVj