Trwa ładowanie...
bESRLSwR
Notowania

PFG Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 października 2021 r.
Opóźnienie w terminie publikacji przedmiotowego raportu wynika z nieumyślnego przeoczenia związanego ze zmianami organizacyjnymi oraz miało charakter incydentalny. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bESRLSxz