Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 28 lipca 2021 r. w zakresie finansowania działalności spółki zależnej PHI Building sp. z o.o.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 40/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku, Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2022 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną PHI Building sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("PHI Building", „Pożyczkobiorca") zawarty został aneks do umowy ramowej z dnia 28 lipca 2021 roku, określający zasady udzielenia przez Emitenta finansowania na rzecz Spółki zależnej. Aneks przewiduje, iż w okresie dwóch lat od zawarcia umowy ramowej, Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 25 milionów złotych. Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej, wynikających z konieczności finansowania działań związanych z rozwojem działalności dotyczącej projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26%. Strony zgodnie postanowiły zmienić okres na jaki zawarta zostaje umowa pożyczki na 24 miesiące.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Spółki zależnej w wyniku realizacji umowy ramowej są przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń umowy ramowej oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty