Trwa ładowanie...
Notowania
EBC: strona spółki
25.11.2022, 10:13

HMP Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 14/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz nr 20/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku, Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu o posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, natomiast Emitent będzie podmiotem odpowiedzialnym MAH (Marketing Authorisation Holder) oraz importerem do Polski marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym stosowne zezwolenia przed URPL i GIF.
List intencyjny wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. Kolejnym krokiem ustalonym przez strony jest podpisanie właściwej umowy dystrybucyjnej. List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznej umowy.

Inne komunikaty