Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 2 do Suplementu nr 1

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej www.prefagroup.pl oraz Ventus Asset Management S.A. www.ventusam.pl. został opublikowany komunikat aktualizacyjny Nr 2 do Suplementu nr 1 opublikowanego w dniu 19 grudnia 2022 r. do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A. opublikowanego w dniu 1 grudnia 2022 r. sporządzonego przez Prefa Group S.A. w związku z ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.

Inne komunikaty