Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
18.01.2023, 15:13

RFK Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej stałe daty przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: 1) za I kwartał 2023 r. – 23 maja 2023 r. 2) za III kwartał 2023 r. – 22 listopada 2023 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r., zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe: 21 września 2023 r. 3. Raporty roczne za 2022 r.: 1) raport roczny – 25 kwietnia 2023 r. 2) skonsolidowany raport roczny – 25 kwietnia 2023 r.

Inne komunikaty