Trwa ładowanie...
Notowania
EBC: strona spółki
20.01.2023, 19:43

HMP Rozwiązanie umowy z Dar Zdrowia

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 04.01.2022 roku informuje, iż w dniu 19.01.2023 roku złożył „Dar Zdrowia” sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dystrybucję na wyłączność testów do samokontroli, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Zarząd zaznacza, iż ww. umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z jej treścią każda ze stron miała prawo rozwiązać umowę za okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Inne komunikaty