Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
25.05.2023, 10:42

CCE Q(1) 1/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-25    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 rok bieżącyrok poprzednirok bieżącyrok poprzedni 
 za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39-35-8-8 
 III. Zysk (strata) brutto-60-35-13-8 
 IV. Zysk (strata) netto-60-35-13-8 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-153-292-33-63 
 VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej1421143025 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-11-178-2-38 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 73314 5813 1513 134 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7493 476802747 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7493 476802747 
 XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 04411 1402 3622 394 
 XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56014 66314 736 
 XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00170,00100,00040,0002 
 XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00170,00100,00040,0002 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42990,42530,0920,091 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42990,42530,0920,91 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
  stan na 2023-01-31 koniec 1 kwartału /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 rokustan na 2023-03-31 koniec 1 kwartału /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku 
 I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 148 32 
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39-54-8-12 
 III. Zysk (strata) brutto-60-96-13-20 
 IV. Zysk (strata) netto-60-96-13-20 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-153-465-33-99 
 VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej1422973063 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-11-168-2-36 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 733-963 151-20 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7493 679802784 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7493 679802784 
 XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 04411 0442 3622 855 
 XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56014 66314 619 
 XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00170,000,00040,00 
 XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00170,000,00040,00 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42990,400,0920,00 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42990,400,0920,00 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
 PlikOpis 
 sprawozdanie finansowe za I kwartal 2023 r.pdfkwartalnre sprawozdanie finansowe z okres od 01 stycznia 2023 r do 31 marca 2023 r 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-25Józef MikołajczykPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty