Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-05-14
AGORA
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 14 maja 2024 r.
10,76
-1,12
2024-05-14
AGORA
AGO Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2024 r.
10,76
-1,12
2024-04-17
AGORA
AGO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
11,30
0,00
2024-04-15
AGORA
AGO Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania
11,40
+0,70
2024-04-11
AGORA
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A.
11,50
-0,70
2024-04-10
AGORA
AGO Zawarcie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
11,36
+0,35
2024-04-01
AGORA
AGO Informacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnychInformacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnych
11,95
0,00
2024-03-21
AGORA
AGO Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów w spółce Step Inside sp. z o.o. przez Helios S.A.
11,45
0,00
2024-03-20
AGORA
AGO SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
11,20
0,00
2024-03-20
AGORA
AGO RR /2023: formularz dla raportów rocznych
11,20
0,00
2024-02-28
AGORA
AGO Uczestnictwo w postępowaniu zainicjowanym przez grupę europejskich wydawców przeciwko Google Netherlands B.V.
12,00
+3,33
2024-01-29
AGORA
AGO Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.
11,05
+0,45
2024-01-25
AGORA
AGO Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
11,10
-1,35
2024-01-09
AGORA
AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.
10,45
+5,26
2024-01-04
AGORA
AGO Zakończenie negocjacji i sprzedaż udziałów w spółce HRlink sp. z o.o.
11,20
-0,89
2024-01-04
AGORA
AGO Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów w spółce HRlink sp. z o.o.
11,20
-0,89
2023-12-28
AGORA
AGO Spłata pożyczki udzielonej przez SFS Ventures s.r.o.
11,30
0,00
2023-12-20
AGORA
AGO Informacja dotycząca decyzji w sprawie wydzielenia wybranych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
11,45
+1,31
2023-12-18
AGORA
AGO Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2024
11,50
+1,74
2023-12-04
AGORA
AGO Powołanie prokurenta Spółki
10,85
+0,92
  • Poprzednia strona
  • z 80
  • Następna strona