Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-01-27
AGORA
AGO Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
5,31
+5,84
2023-01-18
AGORA
AGO Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 (Odpis aktualizujący wartość aktywów)
5,35
0,00
2023-01-18
AGORA
AGO Odpis aktualizujący wartość aktywów
5,32
+0,38
2022-12-30
AGORA
AGO Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2023
4,75
+2,53
2022-12-23
AGORA
AGO Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
4,82
+0,73
2022-12-23
AGORA
AGO Doręczenie spółce zależnej Helios S.A. informacji o trwającym procesie decyzyjnym dotyczącym przedłużenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
4,82
-1,04
2022-11-23
AGORA
AGO Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
4,39
-0,23
2022-11-22
AGORA
AGO Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
4,69
-5,54
2022-11-18
AGORA
AGO QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,85
0,00
2022-11-15
AGORA
AGO Doręczenie apelacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu I instancji zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z dnia 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
4,89
-0,82
2022-11-14
AGORA
AGO Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.
4,90
-0,20
2022-11-14
AGORA
AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
4,90
-0,20
2022-11-08
AGORA
AGO Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2023
4,93
+0,30
2022-10-28
AGORA
AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.
4,75
0,00
2022-10-14
AGORA
AGO Zawarcie porozumienia do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
4,74
0,00
2022-09-27
AGORA
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. zawartą przez spółkę zależną Helios S.A.
5,05
+1,78
2022-09-08
AGORA
AGO Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
5,11
+0,78
2022-08-26
AGORA
AGO Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.
5,37
-1,30
2022-08-19
AGORA
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet
5,59
-1,43
2022-08-12
AGORA
AGO SA-PSr 2022
5,72
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 77
  • Następna strona