Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-07-02
LIBET
LBT Zawarcie umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych związanych z zakładem produkcyjnym Spółki położonym w Mysłowicach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
1,59
0,00
2024-07-02
LIBET
LBT Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku
1,51
0,00
2024-06-28
LIBET
LBT Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2024 roku.
1,53
+3,92
2024-06-26
LIBET
LBT
1,53
+0,65
2024-06-14
LIBET
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,49
-2,01
2024-06-10
LIBET
LBT Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
1,44
0,00
2024-06-04
LIBET
LBT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.
1,55
-1,29
2024-06-03
LIBET
LBT Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
1,54
+0,65
2024-05-31
LIBET
LBT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.
1,45
+3,45
2024-05-30
LIBET
LBT QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,45
0,00
2024-05-24
LIBET
LBT Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
1,47
0,00
2024-05-06
LIBET
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,32
0,00
2024-04-30
LIBET
LBT Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZA Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 roku
1,36
0,00
2024-04-30
LIBET
LBT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
1,36
0,00
2024-04-30
LIBET
LBT RR /2023: formularz dla raportów rocznych
1,36
0,00
2024-04-23
LIBET
LBT Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.
1,79
0,00
2024-04-23
LIBET
LBT Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2024 roku
1,79
0,00
2024-04-23
LIBET
LBT Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
1,79
0,00
2024-04-19
LIBET
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
+2,21
2024-04-19
LIBET
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 27
  • Następna strona