Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
18.03.2020 09:35

MR: Można przedłużyć terminy wyłożenia do wglądu projektów planistycznych

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego: studium uwarunkowań, miejscowego planu zagospodarowania czy uchwał, dotyczących obiektów małej architektury, przypomina Ministerstwo Rozwoju.

Podziel się
Dodaj komentarz

MR wskazuje, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) wskazuje bowiem jedynie minimalny okres wyłożenia, czyli 21 dni:

  • dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • dla projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji,
  • dla projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń

"Wskazanie przez ustawodawcę jedynie dolnego ograniczenia oznacza, że pozostawił on wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta swobodę określenia okresu trwania wyłożenia, o ile nie jest on krótszy niż 21 dni" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki temu czas wyłożenia może być dostosowany do partykularnych okoliczności danej procedury planistycznej" - dodano.

Wydłużenie okresu wyłożenia do wglądu należy ogłosić w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w każdy inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przed upływem pierwotnie zakreślonego terminu wyłożenia.

"Powinien być to taki sam sposób, w jaki ogłoszone zostały informacje o wyłożeniu projektu aktu planistycznego do publicznego wglądu. Ogłoszenie to może wskazywać nowy termin dyskusji publicznej, o ile ta się jeszcze nie odbyła"- zaznacza MR.

MR przypomina, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma swobodę w ustalaniu terminu i formy dyskusji publicznej, przy czym musi zagwarantować możliwość udziału w niej wszystkim zainteresowanym (por. II OSK 277/06).

Czynności wyłożenia projektu aktu do publicznego wglądu nie należy anulować lub wstrzymywać po ogłoszeniu terminu wyłożenia, bez względu na to, czy dzień wyłożenia projektu już minął. Przepisy nie dopuszczają takiej możliwości.

MR zwraca też uwagę, że w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, że dana czynność procedury planistycznej nie została przeprowadzona poprawnie, w szczególności nie zapewniono należytej partycypacji społecznej, to powinien tę czynność ponowić w pełnym zakresie. Niepoprawne przeprowadzenie jednej z czynności procedury planistycznej oznacza istotne naruszenie całego trybu i może skutkować nieważnością uchwały w całości lub części (por. II OSK 925/16).

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz