Notowania

technologie
29.04.2019 17:46

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Orange Polska odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej (raportowanych wg MSR17), podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W I kwartale, zgodnie z przyjętymi w planie strategicznym Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową i kontynuując transformację działalności. To kluczowe czynniki warunkujące sukces naszej strategii powrotu na ścieżkę wzrostu. W marcu odświeżyliśmy ofertę Orange Love, wprowadzając dwa nowe pakiety dla klientów szukających bogatszej oferty telewizyjnej i większych mobilnych pakietów danych. Spodziewamy się, że te zmiany spotkają się z pozytywnym przyjęciem wśród klientów, generując dodatkową wartość. Nasza baza klientów konwergentnych stale się powiększa: stanowią oni już blisko 60% indywidualnych klientów stacjonarnego Internetu. W zasięgu naszej sieci światłowodowej znajduje się obecnie ponad 3,5 mln gospodarstw domowych - tj. blisko jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast we wszystkich największych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) ten zasięg zbliża się już do 50%. Jestem przekonany,
że taka rozległa sieć, rzeczywiście doprowadzająca światłowód do domu, to wyjątkowy atut, który daje nam dużą przewagę na konkurencyjnym rynku. Nasza baza klientów usług światłowodowych przekroczyła na początku kwietnia próg 400 tys. Nasycenie tymi usługami przekroczyło 11%, przy czym wskaźnik ten rośnie z każdym kolejnym kwartałem. Jesteśmy zadowoleni z solidnych wyników komercyjnych i stabilnych bazowych trendów biznesowych w pierwszym kwartale i z optymizmem oczekujemy drugiego kwartału, w którym planujemy wprowadzić szereg atrakcyjnych i budujących wartość ofert" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 71 mln zł wobec 33 mln zł (wg MSR17) zysku rok wcześniej.

EBITDAaL (nowy wskaźnik rentowności operacyjnej pod standardem rachunkowości MSSF 16) za I kw. 2019 roku wyniosła 643 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 2,4%, ale z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów (niższych o 14 mln zł r/r) była prawie stabilna. Spadek marży bezpośredniej został niemal w całości zrównoważony przez dalszą optymalizację kosztów pośrednich. Niższa marża bezpośrednia była wynikiem utrzymującej się presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne, co zostało jedynie częściowo zrównoważone przez wzrosty w segmentach ofert konwergentnych oraz usług IT i integracji. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) zmniejszyły się o 4% w ujęciu rocznym, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy (drugi rok realizacji Umowy Społecznej), kosztach reklamy i promocji oraz usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów, podano także.

Strata netto w I kw. 2019 roku wyniosła 2 mln zł. Było to wynikiem spadku EBITDAaL w połączeniu z niższą amortyzacją (odzwierciedlającą korzystny wpływ w wysokości 48 mln zł wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadkiem kosztów finansowych w ujęciu rocznym (na koszt dyskonta pozytywnie wpłynęły niższe rezerwy i korzystne zmiany kursu walutowego). Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości, wynik netto za I kw. 2019 roku nie jest w pełni porównywalny z wynikiem za I kw. 2018 roku, wyjaśniła spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 778 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 710 mln zł rok wcześniej w MSR17 i wobec 2 708 mln w ujęciu porównywalnym.

"Przychody wyniosły w pierwszym kwartale 2 778 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 70 mln zł, tj. 2,6%. Na trend przychodów wpłynęło pięć głównych czynników. Po pierwsze, nastąpił duży wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 27% r/r), wynikający z dynamicznego wzrostu liczby klientów i dosprzedaży nowych usług. Po drugie, towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 6,4% r/r), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartości odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku. Jednak łączne przychody w tych trzech kategoriach zwiększyły się w 1 kw. o 1,6% r/r. Po trzecie, utrzymała się wysoka dynamika wzrostu przychodów z usług IT i integracji, które zwiększyły się o 31% r/r. Jest to spójne z przyjętą przez nas strategią, która zakłada koncentrację na cyfryzacji procesów u klientów biznesowych. Po czwarte, w ujęciu rocznym trend przychodów hurtowych nie jest już wspierany przez wzrost
przychodów z roamingu krajowego. Po piąte, skuteczny rozwój odsprzedaży energii przełożył się na dynamiczny wzrost pozostałych przychodów (o 110% r/r)" - czytamy w raporcie.

Orange ocenia, że osiągnął dobre wyniki komercyjne w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych post-paid:

- przyrost o 17% r/r liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych, +40 tys. przyłączeń netto w I kw.

- przyrost o 61% r/r liczby klientów usług światłowodowych, +34 tys. przyłączeń netto w I kw. (penetracja usługi na poziomie 11,3%)

- przyrost o 2,3% r/r liczby klientów komórkowych usług abonamentowych, +48 tys. przyłączeń netto w I kw.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 463 mln zł (wzrost o 32% r/r) odzwierciedlają bardziej równomierny rozkład inwestycji pomiędzy poszczególne kwartały 2019 roku, podano także.

"Nasze wyniki finansowe w I kw. 2019 roku były zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Pomijając wpływ różnych terminów zamknięcia transakcji sprzedaży nieruchomości, EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL - nasz nowy wskaźnik rentowności operacyjnej pod standardem rachunkowości MSSF 16) była stabilna r/r. W dalszym ciągu realizujemy strategię komercyjną ukierunkowaną na wartość oraz kontynuujemy optymalizację kosztów pośrednich. Jesteśmy przekonani, że to podejście pozwoli nam zwiększyć rentowność w kolejnych

kwartałach. Potwierdzamy cel wzrostu przychodów oraz EBITDAaL w 2019 roku oraz poziom oczekiwanych nakładów inwestycyjnych" - podsumował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 3 mln zł wobec 49 mln zł (wg MSR17) straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz