Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Przegląd informacji ze spółek

Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 30,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 9,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Adepto - spółka należąca do Sare - pozyskało nowych inwestorów: Opoka Ventures, zespół specjalistów odpowiedzialny za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez Opoka TFI i White Morecra Limited obejmą łącznie 60% udziałów jednej ze spółek z grupy kapitałowej Sare, podała spółka.

Proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie pozostaje w toku, przy czym zaawansowanie procesu wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki są znikome, podała Elektrobudowa. Jednocześnie spółka informuje, iż oczekuje na stanowisko instytucji finansowych w odniesieniu do propozycji wydłużenia terminu na uzgodnienie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania.

Elektrobudowa miała 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r. według zaktualizowanych danych szacunkowych, podała spółka.

Mostostal Siedlce, spółka zależna Polimeksu Mostostalu, zawarła umowę z GE Power na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowych za 42 mln zł netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał Polimex.

Awbud zdecydował o rozpoczęciu optymalizacji struktury organizacyjnej i dostosowaniu jej do planowanej działalności na kolejne lata. W związku z tym zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników, podał Awbud. Planowane zwolnienia będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników, zatrudnionych aktualnie w dziale wykonawstwa własnego.

Akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała spółka.

Alchemia złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Alchemii formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

Newag zawarł umowę z Kolejami Wielkopolskimi, której przedmiotem jest dostawa 4 spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) za 77,2 mln zł netto z prawem opcji zamówienia kolejnych 2 SZT i zwiększeniem tym samym wartości umowy do 115,8 mln zł netto, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla mBanku na 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,5%, podał bank.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ArcelorMittal Poland umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn. "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał Mostostal Zabrze. Wartość prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30 wrześnie tego roku.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30 wrześnie tego roku.

Zakłady Mięsne Henryk Kania (reprezentowane przez zarząd) wystąpiły do sądu rejonowego z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrobu lub Tarczyńskiego, podała spółka.

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 260,1 mld zł na koniec sierpnia i była wyższa o 1,6 mld zł (0,6%), licząc miesiąc do miesiąca, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Impexmetal złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

The Farm 51 ustalił datę premiery wczesnego dostępu do gry "Chernobylite" w wersji PC na 16 października br., podała spółka.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play wprowadza nową ofertę Play Homebox TV, podał operator.

CD Projekt udostępni grę "Gwint" na platformę iOS od 29 października, podała spółka.

Infoscan oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będą kontynuować realizację programu "Białystok PLUS" i przeprowadzą kolejnych 250 badań na bezdech senny, podała spółka. W opinii zarządu Infoscanu kontynuacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na rozpropagowanie rozwiązania spółki wśród polskich placówek medycznych oraz pacjentów. Udział w projekcie zapewni możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami publicznymi w Polsce.

Creepy Jar ocenia, że sprzedaż gry "Green Hell" przebiega zgodnie z założeniami i przygotowuje się do opublikowania aktualnej 'mapy drogowej' do gry oraz potwierdza zaawansowane prace nad trybem co-op, który może trafić do graczy jeszcze w tym roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

Atende odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pepees odnotował 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska szacuje 212 mln zł zysku z transakcji sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie, podał operator.

Skarbiec Holding odnotował 31,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stanisław Bieńkowski, główny akcjonariusz i zarazem prezes Stelmetu, zamierza przenieść 80,25% akcji spółki z kontrolowanego przez siebie funduszu Rainbow Fund 2 FIZ bezpośrednio na własny rachunek. Akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, poza akcjami posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Stelmet. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 7,74 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Forte odnotowało 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora zawarła z dwiema osobami fizycznymi, udziałowcami Online Technologies HR (sprzedający) oraz ze spółką Online Technologies HR umowę inwestycyjną i umowę wspólników przewidującą m.in. nabycie przez Agorę 32 udziałów tej spółki oraz objęcie 15 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Online Technologies, podała spółka. Całkowita łączna kwota inwestycji Agory w Online Technologies to 7,7 mln zł.

Mabion odnotował 16,71 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 26,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion kontynuuje prace związane z przygotowaniem odpowiedzi dla Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ramach drugiej rundy pytań procedury rejestracyjnej leku przeciwnowotworowego (MabionCD20), podała spółka. Zapowiedzi spółki nie ulegają zmianie, spodziewa się ona finalnej decyzji regulatora jeszcze w tym roku.

Ipopema odnotowała 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł 2019 r. wobec 1,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 52,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 59,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor, po decyzji o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych bez emisji akcji do inwestora finansowego, zamierza finansować rozwój ze środków własnych i - ewentualnie - kredytami lub leasingiem, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)