Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejmowa komisja za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.

2
Podziel się

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje izbie niższej odrzucenie zdecydowanej większości spośród ponad 100 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok.  

Sejmowa komisja za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.
bDIQKNGZ

Komisja opowiedziała się m.in. przeciw przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Posłowie Komisji byli przeciwni przeznaczeniu 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Poprawki, które poparli posłowie miały głównie charakter doprecyzowujący. Posłowie opowiedzieli się także za utworzeniem rezerwy celowej Senior +, a także za zaproponowanym przez Senat przekazaniem środków dla instytucji naukowo-badawczych.

bDIQKNHb

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

bDIQKNHh

- finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

- waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

- realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

bDIQKNHi

- finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

- finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

- wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

bDIQKNHj

- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

bDIQKNHC
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(2)
Lillka
miesiąc temu
Kultura jest do "d"
SZPILA
miesiąc temu
A KULTURA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!