Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-05
BIP Zakup przez Emitenta nieruchomości
9,30
0,00
2019-07-01
BIP Zawiadomienie osoby zobowiązanej
8,50
0,00
2019-05-10
BIP Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2019 r.
6,00
0,00
2019-04-12
BIP Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6,00
0,00
2018-12-31
BIP Zawiadomienie osoby zobowiązanej – sprostowanie do powiadomienia
6,40
0,00
2018-12-31
BIP Zawiadomienie osoby zobowiązanej
6,40
0,00
2018-06-13
BIP Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
7,00
0,00
2018-05-30
BIP Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 25 maja 2018 r.
7,00
-1,43
2018-04-27
BIP Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7,40
0,00
2018-01-11
BIP Zakup przez Emitenta nieruchomości.
2017-10-30
BIP Otrzymanie zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
2017-06-23
BIP Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta.
2017-05-24
BIP Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Bio Planet S.A. w KDPW.
11,40
-7,89
2017-05-11
BIP Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2017 r.
10,95
0,00
2017-04-12
BIP Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-06-10
BIP ZWZ - lista akcjonariuszy
2016-05-13
BIP ZWZ - projekty uchwał: podział zysku
2015-06-12
BIP ZWZ - lista akcjonariuszy