Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów271 301288 596319 584285 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej84 749126 669146 898119 955
Zysk (strata) brutto53 80298 410110 83389 494
Zysk (strata) netto50 90389 87598 57090 669
Przepływy netto-4 266-10 909-42 80031 993
Przepływy netto z działalności operacyjnej-150 137-307 751-19 35675 194
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 495-5 012-17 201-1 496
Przepływy netto z działalności finansowej148 366301 854-6 243-41 705
Aktywa razem4 482 1774 323 9703 848 7903 665 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 749 4272 621 9932 202 7232 075 818
Zobowiązania długoterminowe2 214 7042 115 4871 740 1565 478
Zobowiązania krótkoterminowe534 723506 506462 5672 070 340
Kapitał własny1 732 3541 701 7671 645 8821 589 153
Kapitał zakładowy18 88718 87218 87218 808
Liczba akcji (tys. szt.)18 807,9018 807,9018 807,9018 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)92,1190,4887,5184,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,714,785,244,82
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 164 8111 055 453783 398611 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej478 271420 771349 023251 379
Zysk (strata) brutto352 540335 184286 348209 777
Zysk (strata) netto330 016295 095248 663204 227
Przepływy netto-25 982-94 101126 64270 197
Przepływy netto z działalności operacyjnej-402 050-223 365-623 13141 095
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-26 204-19 520-74 043-7 821
Przepływy netto z działalności finansowej402 272148 784823 81636 923
Aktywa razem4 482 1773 560 1283 092 4961 836 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 749 4272 099 6061 854 9921 051 837
Zobowiązania długoterminowe2 214 7041 652 5151 381 143711 915
Zobowiązania krótkoterminowe534 723447 091473 849339 922
Kapitał własny1 732 3541 460 4181 237 490784 244
Kapitał zakładowy18 88718 80818 74417 398
Liczba akcji (tys. szt.)18 807,9018 744,2218 744,2217 398,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)92,1177,9166,0245,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)17,5515,7413,2711,74
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport