Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów288 596319 584285 331248 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnej126 669146 898119 95552 756
Zysk (strata) brutto98 410110 83389 49434 959
Zysk (strata) netto89 87598 57090 6693 888
Przepływy netto-10 909-42 80031 99343 691
Przepływy netto z działalności operacyjnej-307 751-19 35675 194-125 352
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 012-17 201-1 496-7 446
Przepływy netto z działalności finansowej301 854-6 243-41 705176 489
Aktywa razem4 323 9703 848 7903 665 0983 560 128
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 621 9932 202 7232 075 8182 099 606
Zobowiązania długoterminowe2 115 4871 740 1565 4781 652 514
Zobowiązania krótkoterminowe506 506462 5672 070 340447 092
Kapitał własny1 701 7671 645 8821 589 1531 460 418
Kapitał zakładowy18 87218 87218 80818 808
Liczba akcji (tys. szt.)18 807,9018 807,9018 807,9018 744,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)90,4887,5184,4977,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,785,244,820,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 055 453783 398611 234487 920
Zysk (strata) z działalności operacyjnej420 771349 023251 379208 161
Zysk (strata) brutto335 184286 348209 777152 838
Zysk (strata) netto295 095248 663204 227151 736
Przepływy netto-94 101126 64270 19735 287
Przepływy netto z działalności operacyjnej-223 365-623 13141 095-61 729
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19 520-74 043-7 821-7 776
Przepływy netto z działalności finansowej148 784823 81636 923104 792
Aktywa razem3 560 1283 092 4961 836 1151 516 647
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 099 6061 854 9921 051 837931 564
Zobowiązania długoterminowe1 652 5141 381 143711 915721 524
Zobowiązania krótkoterminowe447 092473 849339 922210 040
Kapitał własny1 460 4181 237 490784 244585 017
Kapitał zakładowy18 80818 74417 39817 110
Liczba akcji (tys. szt.)18 744,2218 744,2217 398,3516 959,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)77,9166,0245,0834,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)15,7413,2711,748,95
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport