Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów334 792322 639303 814282 086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej305 706152 271223 347302 805
Zysk (strata) brutto265 378123 465192 991306 184
Zysk (strata) netto243 933129 283169 692268 428
Przepływy netto121 67222 052-351 083358 256
Przepływy netto z działalności operacyjnej117 105-402 880-35 695-46 898
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 214-7 246-7 2473 882
Przepływy netto z działalności finansowej10 781432 178-308 141401 272
Aktywa razem6 232 3955 909 4005 283 1005 373 320
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 351 4523 309 1732 857 3893 167 176
Zobowiązania długoterminowe2 634 1542 467 1402 229 6172 251 755
Zobowiązania krótkoterminowe717 298842 033627 772915 421
Kapitał własny2 881 5182 600 8172 426 1382 206 632
Kapitał zakładowy19 01319 01319 01119 011
Liczba akcji (tys. szt.)18 740,0418 740,0419 011,0419 011,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)153,76138,78127,62116,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)13,026,908,9314,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 192 6641 156 6641 140 866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej859 616332 265440 339
Zysk (strata) brutto773 956204 441314 210
Zysk (strata) netto694 75881 356276 390
Przepływy netto53 612-4 7222 972
Przepływy netto z działalności operacyjnej-288 797743 516208 642
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13 612-10 905-136 978
Przepływy netto z działalności finansowej356 021-737 333-68 692
Aktywa razem5 909 4004 643 0314 839 914
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 309 1732 599 5712 880 821
Zobowiązania długoterminowe2 467 1401 763 3222 468 692
Zobowiązania krótkoterminowe842 033836 249412 129
Kapitał własny2 600 8172 043 7711 958 426
Kapitał zakładowy19 01319 01118 972
Liczba akcji (tys. szt.)18 740,0418 971,8118 930,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)138,78107,73103,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)37,074,2914,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport