Notowania

finanse
02.08.2017 07:43

KNF liczy na debiut Raiffeisen Bank Polska na GPW do 15 maja 2018 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powstrzyma się z zastosowaniem sankcji wobec Raiffeisen Bank International AG (RBI), jeśli austriacki bank doprowadzi do notowania akcji swojej spółki zależnej - Raiffeisen Bank Polska na warszawskiej GPW do 15 maja 2018 r., podała Komisja.

"KNF ponownie zwraca uwagę na przewidziane w ustawie Prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań. Mając jednak na uwadze, iż osiągnięcie skutku w postaci wprowadzenia kolejnego z 10 największych banków krajowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest istotną wartością z perspektywy prawidłowego i bezpiecznego rozwoju rynku bankowego, zaś natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji pierwszej oferty publicznej (IPO), KNF powstrzyma się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r., podejmując realne działania mające na celu poprawę atrakcyjności oferty publicznej akcji RBPL, dla przykładu poprzez:

  • rozważenie realizacji oferty w drodze emisji nowych, a nie poprzez sprzedaż posiadanych przez RBI akcji Banku, co upewniłoby potencjalnych inwestorów o długoterminowym zaangażowaniu RBI w RBPL, zapewniłoby RBPL dodatkowy kapitał i byłoby korzystne m.in. w aspekcie deklarowanego również przez RBI rozwoju banku,
  • zwiększenie liczby oferowanych akcji, w odpowiedzi na wyrażane przez potencjalnych inwestorów obawy, że niska płynność ograniczy możliwości ich wyjścia z inwestycji,
  • skierowanie oferty również do inwestorów indywidualnych, co powinno zwiększyć zainteresowanie IPO RBPL i płynność akcji po debiucie,
  • zapewnienie lepszej komunikacji z rynkiem, do którego będzie kierowana oferta" - czytamy w komunikacie.

KNF wyraziła też nadzieję, że aktywne i pozytywne działania kierownictwa RBI doprowadzą do pełnej realizacji zobowiązań i KNF nie będzie zmuszona do zastosowania przewidzianych prawem sankcji.

Na początku lipca br. RBI podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec KNF dotyczącym notowania akcji banku na GPW.

KNF stwierdziła wówczas, że "z zaniepokojeniem" przyjęła informację o niepowodzeniu sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska w ramach pierwszej oferty publicznej, stwierdzając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych Komisji przez Raiffeisen Bank International AG.

KNF zapowiedziała też, że będzie podejmować konieczne działania, aby możliwie jak najszybciej akcje banku znalazły się w obrocie na GPW, z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym.

Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczęła się 29 czerwca br. od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zakończenie book-buildingu i ustalenie ceny sprzedaży akcji zaplanowano na 6 lipca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych (oferta jest przeznaczona wyłącznie dla nich) miały się odbyć 7-11 lipca. Przewidywany wówczas termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br.

28 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz