Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

0
Podziel się

Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję.

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami
bDZTOggl

"Zarząd LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zgodnie z nią zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 75 828 987,97 zł:

  • na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 11 968 987,97 zł
  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,6 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,6 zł na jedną akcję)" - czytamy w komunikacie.

Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki.

bDZTOggn

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 25 sierpnia 2020 roku, zaś planowany dzień wypłaty dywidendy ustalono na 1 września 2020 roku.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, przypomniano.

W osobnym komunikacie zarząd LiveChat Software poinformował, że zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,6 zł
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 30 lipca 2020 r.
  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 6 sierpnia 2020 r.
bDZTOggt

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

bDZTOggO
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)