Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

1
Podziel się:

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - ZPC Otmuchów utworzył rezerwę w kwocie ok. 4,4 mln zł i w tej wysokości wpłynie ona negatywnie na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki 2018 roku poprzez ujęcie w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, podała spółka. Według wstępnych wyników, EBITDA grupy wyniosła 2,24 mln zł (znormalizowana EBITDA grupy wyniosła 10,6 mln zł), a strata netto grupy 13,1 mln zł (znormalizowana strata netto 6,4 mln zł) w 2018 r.

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

"W związku z zakończeniem w dniu 1 kwietnia 2019 r. przeglądu stanu postępowań spornych, których stroną są spółki z grupy kapitałowej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, zarząd spółki kierując się zasadą ostrożności podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych dotyczących potencjalnych zobowiązań dotyczących zakupu przez spółkę akcji spółki zależnej od emitenta tj. PWC Odra. Emitent wskazuje, iż postępowania, o których mowa powyżej na dzień utworzenia rezerwy pozostają w toku postepowania przed sądem I instancji" - czytamy w komunikacie.

Na kwotę rezerwy składają się koszty sądowe, jak również kwota szacunkowego odpisu aktualizującego potencjalnie, nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych emitenta, podano także.

"Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowych rezerw ma charakter operacji księgowej i nie ma wpływu na sytuację płynnościową spółki oraz grupy kapitałowej"- czytamy dalej.

Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2018:

- przychody netto ze sprzedaży: 223,2 mln zł w 2018 roku [226,3 mln zł w 2017 roku],

- EBITDA: 2,24 mln zł w 2018 roku [8,8 mln zł w 2017 roku],

- strata z działalności operacyjnej: -10,2 mln zł w 2018 roku [-2,1 mln zł w 2017 roku],

- strata netto: -13,1 mln zł w 2018 roku [-3,9 mln zł w 2017 roku], podano także.

"Na wskazane powyżej wyniki finansowe miały wpływ w szczególności:

- utworzenie rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania, o której mowa powyżej jak również utworzenie rezerw na potencjalne zobowiązania o których emitent informował w raporcie bieżącym 30/2018;

- spadek sprzedaży w segmencie słodyczy zanotowany w pierwszych miesiącach 2018 roku oraz naliczone kary wynikające z braków asortymentowych spowodowanych przesunięciami harmonogramu procesu inwestycyjnego

- ujęcie w kosztach kilku operacji księgowych dotyczących należności lat ubiegłych oraz zdarzeń pokrewnych na łączną kwotę ok. 0,9 mln zł" - wymieniono w informacji.

Jednocześnie mając na celu zapewnienie porównywalności podstawowych wyników finansowych, emitent przedstawia wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta znormalizowane o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych. Poziomy EBITDA i EBITDA znormalizowana nie są zdefiniowane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jednakże stanowią użyteczny wskaźnik finansowy zdolności zaciągania i obsługi zadłużenia. Należy mieć przy tym na uwadze, że wskaźnik EBITDA może być wyliczany inaczej przez inne podmioty, zaznaczono również.

"Wstępne, znormalizowane wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta:

- znormalizowana EBITDA: 10,6 mln zł w 2018 roku [10,2 mln zł w 2017 roku],

- znormalizowana strata z działalności operacyjnej: -1,9 mln zł w 2018 roku [-0,8 mln zł w 2017 roku],

- znormalizowana strata netto: -6,4 mln zł w 2018 roku [-4,4 mln zł w 2017 roku]" - podano w komunikacie.

Proces badania rocznych sprawozdań finansowych pozostaje w toku a ostateczne wyniki finansowe grupy kapitałowej za ww. okres zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, który zostanie opublikowany w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
dfdfdffd
3 lata temu
po co utrzymywac spolke ktora przynosi strate? walek ????