Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

90 mld zł wsparcia dla gospodarki. BGK ma powód do dumy

30
Podziel się

Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju – w 2019 r. wygenerował 88,2 mld zł wsparcia dla gospodarki. BGK rozszerzył działalność wspierającą rozwój polskiej gospodarki oraz poprawę komfortu życia Polaków.

90 mld zł wsparcia dla gospodarki. BGK ma powód do dumy
(iStock)
bErbdNGZ

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju, jest głównym partnerem państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych, które wspierają przedsiębiorczość oraz inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

BGK: Jesteśmy inicjatorem współpracy

W 2019 r. wykreował 88,2 mld zł finansowania dla gospodarki, na które składa się wartość zaangażowania kredytowego, wartość gwarancji i poręczeń, poziom konwersji gwarancji na akcję kredytową banków oraz wartość inwestycji kapitałowych.

bErbdNHb

- Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Rok 2019 r. był kolejnym rokiem zwiększania skali naszego wsparcia dla polskiej gospodarki - uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy polskim przedsiębiorcom ponad 50 tysięcy gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły 24 mld zł kredytów – powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka

- Zwiększyliśmy również naszą aktywność międzynarodową – wraz z partnerami z Rumunii powołaliśmy Fundusz Trójmorza, rozszerzyliśmy współpracę z bankami rozwoju innych krajów, otworzyliśmy dwa kolejne przedstawicielstwa zagraniczne. Realizujemy transakcje aktywnie wspierając eksport i ekspansję polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu jesteśmy z naszymi klientami już w 69 krajach - dodała.

bErbdNHh

Samorządy z większym dofinansowaniem

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r. wyniosło brutto 39,5 mld zł i było o 5,6 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Wzrost dotyczył głównie finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania firm i podmiotów finansowych.

BGK wspiera sektor MŚP w finansowaniu potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych, również poprzez działalność poręczeniowo–gwarancyjną.

Kluczowe gwarancje de minimis

W 2019 r. bank udzielił ponad 51 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 14 mld zł (wobec odpowiednio 43 tys. i 11,7 mld zł w 2018 r.), które zabezpieczyły 23,7 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy najchętniej korzystali ze wsparcia programu gwarancji de minimis – w 2019 r. BGK udzielił ich ponad 39 tys. na kwotę 11,5 mld zł, co pozwoliło zabezpieczyć 20,7 mld zł kredytów.
Jak pokazują badania BGK, program gwarancji de minimis ma istotne znaczenie dla finansowania rozwoju sektora MŚP w Polsce i jest widoczny również w skali makro. Od 2013 r. przyczynił się do utworzenia lub utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy. Od początku działania programu BGK udzielił 71,3 mld zł gwarancji, które zabezpieczyły kredyty o wartości 126,5 mld zł.

bErbdNHi

Bank wspiera rozwój mieszkalnictwa poprzez finansowanie budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, wsparcie remontów i termomodernizacji, a także poprzez dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań.

BGK udzielił w 2019 r. sektorowi społecznego budownictwa czynszowego ponad 40 kredytów o wartości prawie 300 mln zł, które sfinansowały budowę ponad 2 tys. mieszkań. Z kolei wsparcie z Funduszu Dopłat wyniosło ponad 200 mln zł, dzięki czemu powstało ponad 2 tys. lokali socjalnych i komunalnych, zaś z Funduszu Termomodernizacji i Remontów bank przyznał ponad 1,7 tys. premii na ponad 100 mln zł, które poprawiły jakość prawie 45 tys. lokali.

BGK obsługuje finanse publiczne i zadania rządowe m.in. poprzez zarządzanie i administrowanie funduszami przepływowymi, które nie są ujmowane w bilansie BGK. Środki z funduszy wspierają infrastrukturę transportową, studentów, naukę, przedsiębiorców czy poprawę jakości budynków.

bErbdNHj

BGK buduje drogi

Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy, będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych.

Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, powstały z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Łączne wydatki KFD przekroczyły 170 mld zł, z których powstało prawie 1,3 tys. km autostrad i ponad 2,2 tys. km dróg ekspresowych.

W 2019 r. wydatki KFD na infrastrukturę drogową wyniosły 11,7 mld zł, z czego 1,5 mld zł na autostrady, 6,9 mld zł na drogi ekspresowe, zaś 1,2 mld zł na obwodnice. W 2019 r. kierowcom udostępniono ponad 400 km dróg sfinansowanych ze środków Funduszu.

bErbdNHk

Zarządzanie środkami UE

Bank Gospodarstwa Krajowego jest również aktywnym partnerem – na szczeblu krajowym i regionalnym – we wdrażaniu programów europejskich. W 2019 r. BGK realizował projekty we współpracy z samorządami wszystkich województw. Bank zarządza środkami z regionalnych programów operacyjnych, które wspierają rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, poprawę efektywności energetycznej, rewitalizację miast oraz osoby bezrobotne w zakładaniu działalności gospodarczej. W 2019 r. pośrednicy finansowi, z którymi BGK zawarł umowy na dystrybucję środków, udzielili prawie 7,5 tys. wsparć na kwotę 1,25 mld zł.

Wynik finansowy

W 2019 r. BGK wypracował 511,2 mln zł zysku netto, tj. o 65,9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki efektywności działania były lepsze od uzyskanych w 2018 r. Wskaźnik ROE wzrósł o 0,4 pkt. proc. do poziomu 2,7%, ROA nie uległ zmianie, natomiast wskaźnik C/I z działalności podstawowej był na poziomie o 0,2 pkt. proc. niższym niż rok wcześniej i wyniósł 34,1%.

Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 28,7 proc.

Aktywność poza Polską

Bank kontynuował także swoją aktywność poza Polską, jak również wspierał ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorców. Łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2019 r. wyniosła 1,3 mld zł. BGK zrealizował ponad 270 transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw, między innymi: sprzedaży silosów na Ukrainę, sprzedaży naczep do Mali, sprzedaży dóbr konsumpcyjnych do Nigerii, budowy kompleksu handlowo-usługowego na Ukrainie czy finansowanie akwizycji w Stanach Zjednoczonych i refinansowanie akwizycji na Białorusi. Na koniec 2019 r. BGK był obecny ze swoimi klientami na 69 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach.

Aby móc jeszcze efektywniej wspierać polski biznes za granicą, a także aby promować polską gospodarkę, BGK kontynuował proces otwierania zagranicznych przedstawicielstw banku. W 2019 r., do wcześniej otwartego biura w Brukseli, dołączył Frankfurt i Londyn.

W maju 2019 r. BGK, wraz z rumuńskim bankiem rozwoju EximBank, założył Fundusz Trójmorza – komercyjną inicjatywę mającą na celu wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wraz z EBI i czterema innymi bankami rozwoju (francuskim CDC, włoskim CDP, hiszpańskim ICO i niemieckim KfW) BGK zainicjował w lipcu 2019 r. w Luksemburgu realizację „Wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego” (Joint Initiative on CircularEconomy – JICE), której celem jest m.in eliminowanie odpadów, zapobieganie ich powstawaniu czy zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

bErbdNHC
gospodarka
KOMENTARZE
(30)
Aaa
12 miesięcy temu
Łukaszenko nie wziął to Polacy wzięli
Max
12 miesięcy temu
Tak prawdziwi Polacy ale KOlaboranci!!!’
Simba
12 miesięcy temu
Bank nie generuje zysku a jedynie pusty, wirtualny pieniądz, który sobie drukuje. Prawdziwy pieniądz generuje budowlanka. 1 zł wydana na budowanie, tworzy 10 zł zysku dla gospodarki - malowanie, wyposażenie, projektowanie, nawet przeprowadzki. Wszyscy zarabiają. Nie to co w banku.
bErbdNHD
Leman
12 miesięcy temu
Dobra wiadomość jest taka że już w 2120 roku splacimy wszystkie długi na rozdawnictwo, na nam się należało i inne nie ujęte w nam się należało przez PiS MAFIĘ. GŁOWA DO GÓRY ZLECI JAK Z BICZA STRZELIŁ...
Maria
12 miesięcy temu
A co to jest tak naprawdę Bank Gospodarstwa Krajowego??? i skąd wygenerował tak duże pieniądze???
...
Następna strona