Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
handel
26.02.2020 10:26

Koncesja na piwo, czyli kto może sprzedawać alkohol?

Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w swojej restauracji, barze czy sklepie, musi najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie zwane koncesją. Dotyczy to nie tylko mocnych alkoholi, ale też tych lżejszych, jak piwo. Jak wygląda procedura starania się o koncesję? Jakie koszty trzeba ponieść? Czy urzędnicy mogą nam odmówić?

Podziel się
(materiał partnera)

Co to jest koncesja? Co grozi za sprzedaż alkoholu bez koncesji?

Aby móc sprzedawać alkohol, musimy uzyskać koncesję, czyli zezwolenie na sprzedaż lub podawanie alkoholu. Kwestia udzielenia koncesji uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia to przestępstwo, za które grozi nam kara grzywny wynoszącej, w zależności od wagi przewinienia, od 100 zł do nawet 1.080.000 złotych. Za sprzedaż alkoholu bez wymaganej koncesji lub wbrew jej warunkom możemy również stracić napoje alkoholowe (jeśli sąd orzeknie ich przepadek) bądź zostać ukarani zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na sprzedaż albo podawanie napojów alkoholowych (art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Uzyskane zezwolenie można również stracić, jeśli nie będziemy stosowali się do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – na przykład sprzedamy alkohol osobie nieletniej lub nietrzeźwej albo dojdzie na warunkach wskazanych w ustawie do zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży. Nie warto ryzykować, bo kolejny raz możemy starać się o koncesję na sprzedaż alkoholu dopiero po trzech latach od jej utraty.

Przepisy regulujące kwestie sprzedaży alkoholu znajdują się w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oprócz tego każda gmina może wprowadzać własne regulacje dotyczące maksymalnej liczby zezwoleń, jakie zostaną wydane, czy określenia terenów, na których sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych będą możliwe albo zabronione.

Koncesja na piwo czy koncesja na alkohol? Jakie są rodzaje koncesji?

Rodzaj zezwolenia na sprzedaż alkoholu zależy od jego mocy. Istnieją więc trzy rodzaje zezwoleń (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • na sprzedaż piwa oraz napojów o zawartości alkoholu do 4,5%,
 • na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyłączeniem piwa),
 • na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Każdy z rodzajów koncesji dotyczy zupełnie innej mocy alkoholu, co oznacza, że chcąc sprzedawać wszystkie rodzaje trunków, powinniśmy ubiegać się o trzy rodzaje zezwoleń.

Koncesja jest wydawana na określony okres – nie mniej niż cztery lata (art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Wyjątkiem jest koncesja na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (czyli, prościej mówiąc, na sprzedaż alkoholu w sklepie, a nie np. w barze). W tym przypadku minimalny okres, na jaki wydawane jest zezwolenie, wynosi 2 lata (art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Jak uzyskać koncesję? Kto ją wydaje?

Koncesję na sprzedaż alkoholi wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). To, do kogo powinniśmy się zwrócić, zależy wyłącznie od lokalizacji sklepu lub lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż (nie ma tu znaczenia nasze miejsce zameldowania czy zamieszkania).

Aby rozpocząć procedurę starania się o koncesję, musimy u odpowiedniego organu złożyć wniosek. Zawiera się w nim zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedzibę oraz adres (ewentualnie pełnomocnika),
 • przedmiot działalności gospodarczej (PKD: 4725Z w przypadku sprzedaży detalicznej alkoholu, 4634A dla sprzedaży hurtowej, 5630Z w przypadku podawania napojów, np. w pubie),
 • adres punktu sprzedaży.
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile taki numer posiadamy, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Wniosek to nie wszystko – będziemy musieli dołączyć do niego również stosowne dokumenty (art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), takie jak dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, zgodę właściciela, zarządcy czy administratora budynku (gdy lokal jest w budynku wielorodzinnym) i pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu. Dokumenty możemy złożyć osobiście w urzędzie, listownie albo drogą elektroniczną.

To, czy otrzymamy zezwolenie, zależy m.in. od liczby dotychczas wydanych zezwoleń na terenie danej gminy bądź miasta – zazwyczaj ustalony jest pewien limit. Rada gminy bądź miasta może nam odmówić również wtedy, gdy wskazane przez nas miejsce prowadzenia sprzedaży alkoholu znajduje się np. w pobliżu szkoły czy kościoła. Odpowiedź na wniosek otrzymuje się z reguły w ciągu ok. miesiąca.

Jeśli prowadzimy kilka punktów (w których chcemy sprzedawać alkohol), koncesję musimy uzyskać dla każdego z nich z osobna.

Ile kosztuje koncesja na piwo i inne alkohole?

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina pobiera roczną opłatę. Jej wysokość jest ustalona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeszcze zanim otrzymamy zezwolenie, musimy zapłacić (art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa,
 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18%,
 • 2100 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Jeśli w poprzednim roku prowadziliśmy sprzedaż napojów alkoholowych, do 31 stycznia musimy złożyć pisemne oświadczenie o wartości ich sprzedaży – jeżeli przekroczyliśmy próg wartości, roczna opłata, którą jesteśmy zobowiązani uiścić gminie będzie ustalana następująco – jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla zezwoleń na alkohol do 4,5% i piwo lub alkohol powyżej 4,5% do 18% –nasza roczna opłata wyniesie 1,4% wartości sprzedaży danych alkoholi w poprzednim roku;
 • 77 000 zł dla zezwolenia na alkohol powyżej 18% – nasza roczna opłata wyniesie 2,7% wartości sprzedaży danych alkoholi w poprzednim roku.

Artykuł sponsorowany

Źródło:
Artykuł sponsorowany
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące