Notowania

giełda
26.09.2016 14:42

Cudzoziemcy zostawiają w Polsce coraz więcej pieniędzy. Dane GUS

W II kwartale 2016 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,4 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski - 4,6 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. odpowiednio o 5,1 proc. i 1 proc

Podziel się
Dodaj komentarz
(Jack Wallsten/flickr)

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) ukształtowała się w I półroczu 2016 r. na poziomie 19,1 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez Polaków (rezydentów) w tym okresie - 8,4 mld zł. Było to odpowiednio o 4,5 proc. i 2,6 proc. więcej niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W samym II kwartale 2016 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,4 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski - 4,6 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. odpowiednio o 5,1 proc. i 1 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 18,7 proc., a Polaków o 20,8 proc. wyższe" - czytamy w komunikacie.

Z ogółu wydatków cudzoziemców 62,7 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 23,8 proc. - zewnętrzną granicę lądową UE, 12,6 proc. granicę na lotniskach i 0,8 proc. morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 60,9 proc., 4,1 proc., 32,7 proc. i 2,3 proc., podano również.

W II kwartale 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 72,8 mln, z tego 44,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,4 proc. ogółem) oraz 28,1 mln Polaków (38,6 proc.). Około 75,9 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,5 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 10,9 proc. granicy na lotniskach i 0,7 proc. morskiej.

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w II kwartale 2016 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 9,3 proc. większa w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 7,6 proc. większa niż w analogicznym okresie 2015 r. Cudzoziemców odprawiono więcej niż w I kwartale 2016 r. i więcej niż przed rokiem odpowiednio o 9,3 proc. i o 10,3 proc., natomiast Polaków odprawiono więcej niż w poprzednim kwartale o 9,5 proc., lecz mniej niż w II kwartale 2015 r. - o 4 proc., podał również GUS.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (46,6 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2016 r.), następnie granicę z Czechami (23,9%), Słowacją (12,2 proc.), Ukrainą (9,1%), Litwą (3,2 proc.), Białorusią (2,9 proc.) i Rosją (2,1 proc.).

Tagi: giełda, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz