Notowania

praca dla studenta
13-03-2018 (15:49)

Jak powinien się rozliczyć pracujący student?

Studenci uzyskujący przychód z tytułu stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, zobowiązani są do złożenia zeznania PIT. Deklaracji nie muszą składać ci, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie tzw. małych umów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Goodluz)
Studenci podejmujący pracę zarobkową mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe

Pracujący student powinien umieścić w rocznej deklaracji podatkowej wszelkie przychody uzyskane w danym roku podatkowym z tytułu podjęcia pracy zarobkowej. Wyjątkiem jest wynagrodzenie z racji tzw. małej umowy.

Których przychodów student nie musi rozliczać?

Studenci mogą skorzystać z kilku rodzajów nieopodatkowanych świadczeń stypendialnych oferowanych przez uczelnie lub państwowe i samorządowe instytucje związane ze szkolnictwem wyższym. Należą do nich stypendia naukowe, socjalne czy doktoranckie.

Podatek nie zostanie pobrany również z racji uzyskania przychodu z praktyk zawodowych, na które skierowała studenta uczelnia wyższa. W tym wypadku warunkiem jest jednak nieprzekroczenie kwoty dochodów w wysokości 2 280 zł. Wolne od podatku są także świadczenia stypendialne związane z wyjazdem studenta w ramach europejskiego programu wymiany Erasmus+.

Warto jednak pamiętać, że część świadczeń opodatkowaniu podlega. Chodzi o środki o łącznej kwocie wyższej niż 3 800 zł, uzyskane na zasadach ogólnych z racji rozporządzenia jednostki samorządowej lub pozarządowej organizacji pożytku publicznego. Podatek zostanie w takim przypadku odliczony od nadwyżki ze wspomnianych 3 800 zł, a wpłacenie zaliczki będzie obowiązkiem płatnika.

Przychody studenta z umowy o pracę, zlecania lub o dzieło

Student pobierający lub niepobierający stypendium będzie musiał rozliczyć się z przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym, jeśli podjął w tym okresie pracę zarobkową.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem studenta, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy, czy to o pracę, czy też cywilnoprawnej. Znaczenia nie będzie miała również łączna suma uzyskanego przychodu, przez co należy rozumieć, że rozliczeniu w formularzu PIT podlegać będzie także dochód w wysokości podlegającej zwolnieniu z opodatkowania (niższy niż 3091 zł). W tej jednak sytuacji, jeśli płatnik uiścił odpowiednie zaliczki na podatek dochodowy, pracujący student będzie mógł liczyć na wysoki zwrot podatku.

Jedynym wyjątkiem braku obowiązku złożenia deklaracji PIT przez pracującego studenta jest podpisanie tzw. małej umowy. Student na jej podstawie wykonuje niewielkie zlecenie dla danej firmy, za które otrzymuje wynagrodzenie niższe niż 200 zł. W takim przypadku płatnik odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 18 proc. przychodu.

Formularzem właściwym rozliczeniu dochodów z umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych jest druk PIT-37. To także deklaracja odpowiednia do rozliczenia opodatkowanego stypendium uzyskanego przez studenta. Termin składania formularza mija ostatniego dnia roboczego kwietnia w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym. W zeznaniu podatkowym za rok 2017 będzie to 30 kwietnia 2018 roku.

Rozliczenie studenta z dochodów zagranicznych

Jeśli praca studenta za granicą związana jest z działalnością naukową i w pewien sposób powiązana z uczelnią wyższą, na którą uczęszcza student, warto zorientować się, czy wynikające z tego tytułu zarobki będą opodatkowane i na jakich zasadach.

Podjęcie innego rodzaju pracy zarobkowej za granicą przez studenta będzie wiązało się z obowiązkiem złożenia rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie przychodów zagranicznych nastąpi z rodzimym fiskusem, jako że z założenia student jest polskim rezydentem, czyli osobą posiadającą centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce.

Przed złożeniem zeznania podatkowego studenta z dochodów zagranicznych, ważne jest sprawdzenie należnych ulg i odliczeń, które za granicą mogą być inne niż w Polsce. Podczas pracy w innym kraju obowiązywać może bowiem dieta w wysokości 30 proc. od dziennego wynagrodzenia. Dzieje się tak przy zarobkowaniu za granicą na podstawie umowy o pracę. Poza tym należy sprawdzić, czy kraj, w którym student podjął pracę, podpisał z Polską umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu podatnik obliczy podstawę opodatkowania według wytycznych zagranicznych, ale zapłaci podatek w Polsce.

Zagraniczne przychody student rozliczy w formularzu PIT-36. Niezbędne będzie załączenie druku PIT-ZG, właściwego zeznaniom podatkowym z zarobków uzyskanych poza Polską.

Ulgi przysługujące studentowi

Pracujący student w rozliczeniu zarobków może skorzystać z kilku przysługujących mu ulg. Jedną z nich jest ulga internetowa. Jej uwzględnienie ma jednak swoje limity w czasie i kwocie. Odliczyć można bowiem koszty użytkowania internetu przez dwa następujące po sobie lata, ale suma ulgi nie może przekroczyć 760 zł za każdy rok. W skorzystaniu z ulgi podatkowej w deklaracji pracującego studenta ważne jest, aby ten był określonym i udokumentowanym odbiorcą usługi. Dowodem będzie na przykład rachunek, w którym jasno zostanie określony rodzaj usługi, jej sprzedający i kupujący oraz wysokość należności za użytkowanie. Co istotne, uldze podlegają jedynie wydatki na użytkowanie sieci internetowej, nie zaś możliwe dodatkowe usługi wliczone w pakiet. Internet ujmowany w odliczeniu może być zarówno stacjonarny, jak i mobilny.

Zarobki studenta mogą wpłynąć również na ulgi i odliczenia jego rodziców. Nawet jeśli nie skończył on 25. roku życia, ale jego dochód wyniósł więcej niż 3091 zł (kwota wolna od podatku), rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko.

Tagi: praca dla studenta, porady, podatki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
13-03-2018

AnnaWitam. Mam pytanie do autorki jako specjalistki w kwestii rozliczen z UC. Czy osoba oddelegowana przez polskiego pracodawce do pracy za granica gdzie … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (1)

Wybrane dla Ciebie