Money.pl

Portfel

Użytkownik: Wodnik Szuwarek, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11868

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Lokaty   75,44% portfela
5%, 3m 55656.560272918 - - - 4551 85,52 25656,56
6%, 3m 83811.581109276 - - - 4546 109,53 43811,58
Gotówka   24,56% portfela
Gotówka 45401.13 - - - - - -
99,24 69468,14

Aktualnie posiadany kapitał: 70000,00 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 139468,14 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -57666,20 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 11801,94 PLN