Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PIT emeryta. Co warto wiedzieć?

Emeryci mają obowiązek rozliczyć się w zeznaniu PIT z fiskusem
Emeryci mają obowiązek rozliczyć się w zeznaniu PIT z fiskusem

Świadczenia wypłacane emerytom podlegają opodatkowaniu, a więc także i obowiązkowi składania rocznego zeznania PIT. Emeryt może wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-36 samodzielnie lub zostać rozlicznym przez organ rentowy w PIT-40A. Wtedy jednak nie skorzysta z ulg.

Jaki PIT wypełnia emeryt?

Formularzem PIT właściwym podatnikom pobierającym świadczenia emerytalne jest druk PIT-40A/11A.

W kwestii deklaracji podatkowej emerytów pojawia się pytanie: czy emeryt wypełnia PIT? Tak, ponieważ świadczenia emerytalne podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem muszą zostać rozliczone w zeznaniu rocznym. Jednak w przypadku, gdy jedynym przychodem emeryta jest świadczenie tego typu, wypełnieniem formularza zajmie się właściwy organ rentowy, czyli ZUS albo KRUS. Jego obowiązkiem jest przesłanie do końca lutego w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym dwóch egzemplarzy PIT-40A/11A. Pierwszy trafia do emeryta, drugi natomiast do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania emeryta.

Rozliczenie PIT emeryta razem z małżonkiem

Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS albo KRUS mają praw do ulg i odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym. Nic nie stoi także na przeszkodzie rozliczenia podatkowego emeryta ze współmałżonkiem, niezależnie czy ten nadal pracuje, czy również otrzymuje emeryturę.

Wspólny PIT z małżonkiem w większości przypadków daje duże korzyści w rozliczeniu. W przypadku emeryta, którego współmałżonek zarabia więcej niż 85 528 zł, a więc rozliczany jest na zasadach ogólnych według podwyższonej stawki 32 proc., ujęcie wspólnych przychodów, po ich zsumowaniu i podzieleniu na pół, może obniżyć stawkę podatku do 18 proc.

Jeśli współmałżonek emeryta zarabia mniej niż 6 600 zł albo w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów, wspólne rozliczenie PIT pozwoli na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1 188 zł u obojga małżonków. W przypadku, gdy zbyt niskie dochody małżonka nie pozwolą na uwzględnienie odliczenia na całą tę kwotę, niewykorzystana część przejdzie na drugiego małżonka.

PIT emeryta – odliczenia i ulgi

Roczne zeznanie podatkowe emeryta pozwala na zastosowanie różnych ulg i odliczeń. Dotyczą one przede wszystkim kosztów, jakie emeryt poniósł w ciągu roku podatkowego z tytułu zapewnienia niezbędnych udogodnień, kupna leków i opłacenia zabiegów rehabilitacyjnych. Co ważne, ulgi przysługują emerytom, którzy posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do danej grupy niepełnosprawności.

W szczegółowym rozróżnieniu należy zatem wymienić przysługujące emerytowi w PIT ulgi podatkowe związane z:

  • kosztami remontu i przystosowania mieszkania lub poszczególnych pomieszczeń do celów niepełnosprawności,
  • wydatkami na zakup leków dla osób niepełnosprawnych, jeśli ich miesięczny koszt łączny przekracza 100 zł,
  • zakupem sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pokryciem kosztów domowej pomocy pielęgniarskiej,
  • kosztami utrzymania i dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także kosztów transportu osoby niepełnosprawnej na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne,
  • wydatkami na utrzymanie psa asystującego,
  • kosztami zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

W rozliczeniu PIT emeryta można znaleźć się również informacja o odliczeniu od darowizny wpłaconej na cele pożytku publicznego na rzecz kultu religijnego, na cele działalności charytatywno-opiekuńczej kościołów oraz na rzecz organizacji społecznych. Wpłaty muszą być udokumentowane poprzez stosowne oświadczenie wydane przez podmiot, który otrzymał darowiznę.

Deklaracja PIT emeryta – samodzielnie albo przez organ rentowy

Zarówno wypełnienie zeznania PIT emeryta samodzielnie, jak i przez organ rentowy ma swoje wady i zalety. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zastosowanie odliczeń i ulg, a także daje przywilej rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem. Drugie zapewnia poprawność deklaracji.

Z racji tego, że zeznanie roczne emerytów jest wypełniane przez organ rentowy automatycznie, świadczeniobiorca z ZUS lub KRUS, który wykaże chęć rozliczenia samodzielnego, powinien w ciągu roku podatkowego złożyć organom stosowne oświadczenie. Dzięki temu otrzyma PIT-11A, który stanie się podstawą do rozliczenia formularza PIT-37, ewentualnie druku PIT-36. Innym rozwiązaniem jest złożenie korekty otrzymanego PIT-40A do ostatniego dnia roboczego kwietnia.

Pozostawienie wypełnienia deklaracji PIT emeryta organowi rentowemu będzie dobrym rozwiązaniem dla świadczeniobiorców, którzy nie korzystają z ulg, czy nie rozliczają się z małżonkiem. Zeznanie sporządzone przez ZUS albo KRUS da gwarancję poprawności danych, a także sprawi, że emeryci nie będą musieli przejmować się terminami, kolejkami w urzędzie skarbowym czy czasochłonnym wyliczaniem kwot.

Deklaracja PIT emeryta a 1 proc. podatku

Niezależnie od tego, czy emeryt złoży deklarację roczną PIT samodzielnie, czy za pośrednictwem organu rentowego, ma pełne prawo do wskazania Organizacji Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku.

Jeszcze do niedawna wypełnianie PIT przez ZUS czy KRUS wiązało się z utratą takiego przywileju. W rozliczeniu za 2017 rok urząd skarbowy przeleje 1 proc. podatku na wskazaną przez emeryta organizację, jeśli ten od 15 marca do końca kwietnia złoży w skarbówce załącznik PIT-OP. W druku powinny znaleźć się dane wybranej instytucji oraz podstawowe dane składającego wniosek.

Deklaracja PIT wypełniona przez emeryta samodzielnie nie wymaga dołączania żadnych druków. Formularze PIT-36 i PIT-37 zawierają bowiem na ostatniej stronie odpowiednie rubryki przeznaczone do wskazania OPP i celu szczegółowego.

Rozliczenie PIT emerytowanego wojskowego

Emerytura wojskowa jest wypłacana i rozliczana z urzędem skarbowym w PIT tak samo, jak inne świadczenia emerytalne. Zwolnieniu z podatku podlegają jedynie renty nadane podatnikom, którzy podlegają przepisom o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych, a także ich rodzinom. Ta sama dotyczy osób represjonowanych, a także emerytów i rencistów, którzy utracili wzrok podczas działań wojennych (1939-1945) albo w wyniku detonacji pozostałych po II wojnie światowej niewybuchów i niewypałów.

Osoby takie nie muszą uwzględniać tych dochodów w rocznej deklaracji PIT, a jeśli to jedyne dochody uzyskane w danym roku podatkowym, nie obowiązuje ich obowiązek składania zeznania.

Czytaj także
Polecane galerie
miki
2018-04-22 21:54
Darowizny na cele religijne to następne oszukiwanie ludzi. Dostaje kościół darowiznę w wysokości 200,-zł, a oświadczenie wystawiane jest na 20 000,-zł czyli budżet państwa znów ma w plecy, a my razem z nim.
emerytka
2018-04-22 15:10
35 lat pracy i 1090zl emerytura.
tw
2018-04-22 09:58
dlaczego mam płacic drugi podatek od emerytury. Przyjety kapital poczatkowy był wyliczany z kwoty netto.
Pokaż wszystkie komentarze (18)