Słownik terminów

Emerytura

Emerytura
Termin Emerytura
Opis obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat, małżeńskiej i małżeńskiej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat.
   
Terminy powiązane - 'Emerytura'
Termin Fragment opisu
EMERYTURA dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po...
Minimalna gwarantowana emerytura państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną,...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...