Słownik terminów

Pomost (emerytura pomostowa)

Pomost (emerytura pomostowa)
Termin Pomost (emerytura pomostowa)
Opis fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zgromadzone środki posłużą później do sfinansowania emerytur pomostowych.
   
Terminy powiązane - 'Pomost (emerytura pomostowa)'
Termin Fragment opisu
Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech...
EMERYTURA dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po...
Minimalna gwarantowana emerytura państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną,...