Słownik terminów

EMERYTURA

EMERYTURA
Termin EMERYTURA
Opis dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku;
   
Terminy powiązane - 'EMERYTURA'
Termin Fragment opisu
Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech...
Minimalna gwarantowana emerytura państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną,...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...